Laddstolpar för en grönare framtid

Laddstolpe laddar elbil

Laddstolpar är en relativt ny innovation som alltmer börjar ta fart, framförallt i Sverige. En laddstolpe är en anordning vars huvudsakliga syfte är att överföra elektrisk energi till hybridbilar och elbilar.

Energin/elektriciteten laddar på batterierna och agerar som ”bränsle” för ditt fordon. Denna energikälla är en viktig förutsättning för hybrid- och elbilar. Detta gäller framförallt laddningsbara bilar i städer. Självklart vill man säkerställa att man har möjligheten att ladda sin bil. Vissa personer saknar till gång till ett eget eluttag för billar eller om bilen inte kan laddas på exempelvis arbetsplatsen. Ett potentiellt problem är om elen eller energin tar slut i batterierna. Saknar man då eluttag så kan det bli svårt att ta sig hem eller någon annanstans. Hybridbiliar är inte helt beroende av elektrisk energi, däremot är det en bra förutsättning för att förlänga bilens räckvidd när man kör.

Som regel är dagens laddstolpar i Sverige utrustade med en eller två 230-voltsuttag, 10A (blir mer och mer vanligt) eller 16A. Utvecklingen av laddstolpar går idag, tack vare teknikens utveckling, mycket snabbt. I takt med den tekniska utvecklingen samt globaliseringen blir elbilar alltmer vanliga på svenska vägar. På grund av detta skapas efterfrågan i samhället och krav på laddstationer.

Ladda fordonet med laddstolpe

Laddning av elfordon är inte alls svårt och kan ske på olika sätt. De teknologier som i dag existerar bygger på att fordonet ansluts till en elektrisk källa för att ladda batterierna. Laddstolparna eller laddningsstationerna ansluts till en redan befintlig elinstallation. Nästa steg är att mata installationen med växelström (AC). Det är fundamentalt att ett bilbatteri laddas med likström (DC), av den anledningen måste strömmen först likriktas innan laddningen kan påbörjas.

När man laddar via laddstolpar med växelström används en så kallad ”likriktare” i elfordonet. En likriktare av denna typ kallas för ”on board charger”. Syftet med ”on board charger” är att likrikta spänning och ström till elfordonet. Det är i vissa fall, beroende på laddstolpe, möjligt att bevakaladdningen med hjälp av en dedikerad styrutrustning. Beroende på vilken laddstolpe man väljer så kan denna funktion medfölja. Vid laddning som ger större effekter kan likriktaren pga storlek och pris sättas vid laddningsstationen. Fordonet kan enkelt laddas direkt med likström.

Laddstolpar och laddningsstationerna

Laddningsstationer kan se ut på många olika sätt och anpassade för att ladda en eller fler fordon. De allra vanligaste laddningsstationen är en så kallad laddstolpe. På senare år har även så kallade ”Wall Box” blivit alltmer populärt. Wall Box är en typ av anläggning som monteras på väggar i parkeringshus eller vid andra parkeringar.

Laddningsstationer är utrustade med ett eluttag för fordon eller en fast kabel med en s.k laddningshandske. Vissa laddstolpar eller laddningsstationer är utrustade med accessystem och fjärrövervakning. Med detta system kan du övervaka elkonsumtion, identifiera användare samt utföra betalningar med hjälp av en smartphone.

Fjärrövervakning kan användas för att uppgradera laddningsstationens programvara eller sköta driften helt själv.

Köpa laddstolpar

Idag finns möjligheten att som företag eller privatperson köpa laddstationer i form av laddstolpar. Vid köp av denna anläggning finns det en hel del att tänka på. Till att börja med så är det en fördel att införskaffa sig svensktillverkade laddstolpar. Anledningen är att svensktillverkade anläggningar är anpassade för att klara av det svenska klimatet bättre. Svenska laddstolpar är även tillverkade efter en viss standard som kan anses som högkvalitativa. I Sverige är det mer vanligt att produkter som är tillverkade i Sverige är av bättre kvalitet. Anledningen till detta är att det ställs högre krav på svenska produkter. Nackdelen är att det kan vara dyrare med svensktillverkat. I längden är det dock något som är helt klart värt det då livslängden är längre.

Att köpa laddstolpar kräver noggrann planering. Innan man köper laddstolpar bör man planera in inköp av laddstolpe. När du väl har köpt din elbil eller laddhybridbil så är allt på plats och du kan börja ladda fordonet direkt.

Ett annat tips är att jämföra priser och företag. Det enklast tillvägagångsättet är att läsa recensioner om företagen på webben. Du kan enkelt skapa dig en uppfattning av vilket företag som är bäst för dig.