Starka värmepumpar

Värmepumpar

Att välja en värmepump är inte ett enkelt val. Det är något man måste ta in en expert för att göra ordentligt. Men när man väl har valt vilken variant av värmepump man behöver för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Så är det dags att välja mellan de olika modellerna som finns inom de olika varianterna. Då vill man självklart enbart välja mellan starka värmepumpar, man vill inte välja mellan svaga varianter. Men det kan ibland vara väldigt svårt att känna till vad som menas med starka värmepumpar.

Man får inte glömma bort att en värmepump är en uppvärmningsanordning som inte alltid är något som man kanske känner till så mycket om. Därför är det också viktigt att man tar reda på vad som menas med starka värmepumpar. Även när man anlitar en expert. Framförallt om man ska installera en värmepump i ett område som ofta har låga temperaturer. För det finns modeller av värmepumpar som inte klarar av allt för många minusgrader. Något som i den norra delen av Sverige kan vara ett stort problem om man gör fel val. Man vill nämligen inte uppleva en vinter där värmepumpen inte klarar av att värma upp ens hus ordentligt.

Köpa starka värmepumpar

När man har valt vilken variant av värmepumpar man ska använda sig av är det dags att jämföra priser. För det finns stora skillnader i pris när det kommer till värmepumpar. Även om det gäller precis samma modell så kan det vara stora skillnader. Något man också inte får missa när man ska köpa en sådan.

Det finns nämligen få saker som är så irriterande som att köpa något och senare upptäcka att man kunnat köpa saken för ett mycket lägre pris. Självklart gäller även det för värmepumpar och därför är det viktigt att man aldrig missar att jämföra priser. Svårigheten som dock kan finnas när man köper en värmepump är att man måste köpa till installationen. Något som dock inte alla butiker erbjuder när de säljer en värmepump.

Då kan det ibland vara billigare att köpa en värmepump som är lite dyrare men där installationen ingår. Men det är något man bör vara noggrann med när man jämför priserna mellan olika butiker. För man kan inte undvika att anlita en behörig installatör när man ska installera en värmepump. Det kan nämligen både vara väldigt farligt men också olagligt att försöka sig på att göra.

Hur viktigt är det att välja rätt sort?

Det finns få saker som är så pass viktiga som att välja rätt värmepump. För en värmepump är en relativt stor investering. Därför vill man inte spendera en massa pengar på en värmepump som inte är den absolut bästa. I alla fall den bästa man kan få för pengarna man är villig att spendera.

Det är också därför det är så viktigt att man väljer rätt värmepump redan från första början. Om man inte vet vilken modell eller variant man ska köpa. Så ska man alltid anlita en expert som kan titta på de lokala förhållandena och ta reda på det.

Olika sorters värmepumpar

Det finns tre huvudkategorier för värmepumpar som de olika sorterna sedan delas in i. Dessa är luft, vatten och jord. Det som gett upphov till dessa samlingsnamn är varifrån pumpen tar sin värme ifrån.

Luftvärmepumpar

I kategorin luftvärmepumpar finns det i sin tur tre olika sorters värmepumpar. Dessa kallas luft-vatten-värmepump, luft-luft-värmepump och frånluftsvärmepump.

Väljer man en luft-vatten-värmepump så hämtar den värme från luften utanför huset. Den värmen används sedan för att värma upp vatten i ett vattenburet värmesystem i ditt hus. Har du ett vattenburet värmesystem hemma är detta alltså det bästa alternativet. Det man ska tänka på är att dessa fungerar bäst om temperaturen ute inte sjunker för lågt. Därför är dessa inte så effektiva i norra Sverige där det blir mycket kalla temperaturer.

En luft-luft-värmepump passar bra för dig som saknar ett vattenburet värmesystem i ditt hem. Även denna tar alltså värme från luften utomhus som sedan används för att värma upp ditt hus. Den här varianten fungerar bäst om man har en öppen planlösning där luften kan cirkulera ordentligt.  Även dessa är mest effektiva om utetemperaturen inte sjunker för lågt. Därför passar de bäst de södra delarna av landet.

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värmen som släpps ut via husets ventilation. Den tar alltså värmen som släpps ut via ventilationens frånluft och använder för att värma upp huset. Det här kräver självklart att huset har någon typ av fläktsystem som ventilation för att fungera.  Den här typen av värmepump kan minska fukt och mögel i huset tack vare att det ökar ventilationen.

Vattenvärmepumpar

En sjö- eller grundvattenvärmepump hämtar värme från vatten i exempelvis ett vattendrag eller grundvattnet. Använder man sig av ett vattendrag sänks slangar ner i sjön som sedan hämtar värme från botten. På botten sjunker temperaturen nästan aldrig under +4 grader. Dock måste man då ha ett vattendrag i närheten där man får lov att sänka ner dessa slangar.

Har man istället en grundvattenvärmepump används ett borrhål i marken där man hämtar värmen. Detta är en ganska dyr typ av värmepump som man dessutom inte kan garantera att det fungerar. Inte förrän man borrat kan man se om det finns tillgång till vatten. När det väl är installerat får man dock en hög driftsäkerhet och livslängd.

Jordvärmepumpar

Den här typen av värmepumpar delas in i två olika sorter, bergvärmepump och ytjordvärmepump.

En bergvärmepump är ett av de mest driftsäkra och stabila alternativen när det gäller värmepumpar. Dessa hämtar värme från berggrunden vilket gör det extra stabilt. Tack vare att berggrunden håller en jämn temperatur året om. Dessa är den vanligaste typen av värmepumpar i Sverige, något som gör att utbudet av pumparna är stort. Dock ska man tänka på att det krävs tillstånd från kommunen för att installera den.

Väljer man istället en ytjordvärmepump hämtar den värme från ytskiktet av jorden. Även den här är driftsäker och har lång livslängd. Dock krävs ett relativt stort ingrepp på tomten för att installera den. Man gräver ner en slang ca 1 meter under jorden i trädgården som sedan tar upp värmen. Hög vattenhalt på jorden ger högre effektivitet.