Hisservice – viktigare än man tror

Hisservice

Hisservice – Viktigare än vad man tror

Att en hiss stannar och inte kan användas på några timmar kan ge stora konsekvenser i vissa fall. Det kan ge följder som att personer inte kan ta sig upp till sina hem eller att ett företags anställda inte kan komma till jobbet. Är det till exempel en varuhiss som fastnar så kan det ge konsekvensen att ett jobb inte kan utföras och bli försenat, men stora ekonomiska förluster som konsekvens. För att förhindra att sådana saker händer så finns det saker man kan göra. Man ska se till att hissen håller sig i topptrim och är hel. Man ska även utföra service på hissen regelbundet för att motverka skadar och oönskade stopp.

I detta inlägg ska jag förklara varför en hisservice är viktigt och vad man ska tänka på när den utförs.


Varför är en hisservice viktig?

Alla mekaniska grejer kräver att man tar hand om de och utför service på de regelbundet. Används de dagligen så kan det samlas smuts och andra grejer på ställen där det ska vara rent. Gör man inte detta är risken stor att den en dag slutar att fungera. Som jag nämnde ovan så kan ett stopp innebära stora ekonomiska kostnader i form av reparationer och utryckningar av hissreparatörer.

Utför man service av hissen regelbundet så fungerar den inte bara bättre, livslängden på hissen kommer också att förlängas.

Det är också viktigt att den som reparerar eller utför service på hissen är certifierad och vet vad den gör. Då blir både resultatet bättre och det blir ett kortare stopp för hissen.
Hissteknik utför hisservice på alla olika typer av hissar.  De är certifierade inom området och är experter på hissar i allmänhet.

Vad ska man tänka på när man anlitar hissreparatör?

Det finns olika saker som man ska ta hänsyn till innan man ringer till en hissreparatör. Den du ringer ska vara certifierad och expert, gärna med många års erfarenhet inom hissbranschen. Erfarenhet ger ett bättre utfört jobb och en hiss som kan användas många år framöver.

Du ska också se till att anmäla problemet med hissen i tid så att du snabbt kan få hjälp. Ibland kan det vara långa köer på att få tag i en hissreparatör. Man vill inte stå där med en trasig hiss men ingen som kan laga den åt dig. Det blir dyrt och skapar onödig irritation för de som bli påverkade av stoppet. Kontakta en seriös firma som utför service av hissar till ett bra pris och på ett proffsigt sätt.