Varför ska man ha ett dataskyddsombud?

dataskyddsombud

Dataskyddsombudet krävs i och med att GDPR lanserades och handlar helt enkelt om att se till att lagen efterlevs. Det kräver att kontroller görs och att det finns en person ansvarig för att hantera allt som rör GDPR. En lag som ibland kan vara svår att efterleva om man säljer saker eller har behov av vissa personuppgifter. Då är det viktigt att ett dataskyddsombud finns som kan garantera att lagen efterlevs och att uppgifterna sparas på rätt sätt. Att helt enkelt se till att lagen efterlevs är anledningen till att ett dataskyddsombud finns. 

På många sätt kan det påverka väldigt mycket och ställa stora krav på en organisation. Därför ska man inte missa att det kan göra en väldigt stor inverkan att ha ett ombud. Det gör trots allt att kontroller kan göras och att man kan vara säker på att lagen efterlevs. En lag som trots allt skyddar personuppgifterna och hur de hanteras är något som många tycker är väldigt viktigt. Det gör också att ett företag kan vara säkra på att hanteringen av personuppgifterna sker i enlighet med de regler som finns. Något som trots allt kan vara otroligt viktigt i en tid som ställer hårda krav på hantering och även hantera kontakter med Integritetsmyndigheten. 

Vad gör ett dataskyddsombud? 

Ett dataskyddsombud förser organisationen, verksamheten eller företaget med råd och riktlinjer. Den personen ser till att göra kontroller på hur lagen efterlevs. Samt hanterar kontakter med Integritetsmyndigheten. Personen gör också konsekvensanalyser och bedömningar. På det här sättet kan en organisation, företag eller verksamhet garantera att lagen efterlevs. Det är en person som kan upptäcka och rekommendera åtgärdar för brister. Att helt enkelt garantera att lagen efterföljs är väldigt viktigt och gör en stor skillnad. Därför är det väldigt viktigt att ett dataskyddsombud finns där det behövs.

Genom att en person har ett övergripande ansvar kan det också bli lättare att vara säker på att det blir färre problem. Att helt enkelt inte underskatta värdet av att ha en kontaktperson som underlättar att åtgärda brister är viktigt. GDPR är en viktig lag som ställer stora krav på organisation, företag och verksamheter. Det får inte finnas några brister som gör att personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt. På samma sätt som det också måste finnas rutiner för hur de hanteras och vid behov kunna lämnas ut till personen som vill få ett utdrag över uppgifterna. Det gör trots allt en väldigt stor skillnad i slutändan. 

Dataskyddsombuden ska ha en oberoende ställning 

För att garantera att lagen efterlevs på rätt sätt är det viktigt att ett dataskyddsombud har en oberoende ställning. Det gör nämligen att man inte riskerar en jävsituation eller att det finns påtryckningar som minskar effektiviteten i arbetet. Därför är det också viktigt att säkerhetsställa den oberoende positionen för ett dataskyddsombud. Att arbeta på det här viset kan göra att en organisation har lättare att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Något som alltid är väldigt viktigt och som i längden gör en stor skillnad.

Externt dataskyddsombud

Det är vanligt att ett dataskyddsombud utses internt. Alltså att någon som arbetar på företaget får anta rollen som dataskyddsombud vid sidan av sina andra arbetsuppgifter. Detta kan vara en bra idé på ett mindre bolag som inte hanterar speciellt mycket personuppgifter exempelvis. 

På ett större och mer komplext bolag är det inte alltid så enkelt. Att vara DSO på ett sådant företag kan innebära många svåra uppgifter som gemene man inte har någon insikt i. Då kan det vara en klok idé att ta extern hjälp med det här arbetet. Det finns företag som är specialiserade på just sånna här typer av arbeten som gärna står till tjänst. Det är en mycket smidig lösning som helt enkelt inte kräver något arbete internt. Man kan känna sig trygg med att en kunnig person sköter allt som rör dataskyddsarbete åt en. Vill man veta mer om den här typen av tjänster är det alltid bäst att prata med en expert. Då kan man enkelt få hjälp med att kartlägga sitt behov!